Adatkezelési Tájékoztató

Berzsán Eszti Rajziskola (továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és a felhasználók adatainak biztonságára. Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy részletesen bemutassa, hogyan kezeljük és védjük a felhasználók személyes adatait. 

A nyilatkozat célja:

A 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés többek között akkor jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.Figyelemmel a GDPR 5. cikk (2), illetve a 7. cikk (2) bekezdéseire, [Berzsán Róbert ev, Berzsán Eszti] (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen hozzájárulási nyilatkozat alkalmazásával kívánja igazolni, hogy az Érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Az alábbi mező bejelölésével kitöltésével – önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom a jelen nyilatkozat 3. pontjában szereplő személyes adataim kezeléséhez a 4. pontban meghatározott célokból.Az Adatkezelési tájékoztató tartalmát elolvastam, megértettem.

1. Adatkezelő adatai:
Berzsán Eszti RajziskolaNév: Berzsán RóbertSzékhely:

1075 Budapest, Síp u. 6. Adószám: 67512436-1-42

Név: Berzsán EszterSzékhely:  1075 Budapest, Síp u. 6. Adószám:  68012740-1-42

2. Elektronikus elérhetőség:
hello@berzsaneszti.hu berzsaneszti@gmail.com 0670/4269580Bankszámlaszám:
K+H számlaszám: 10404247-94344750-01490000 A számla Berzsán Róbert néven van.

3. Kezelt adatok köre:
A Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezelheti a felhasználók regisztrációja és a szolgáltatások igénybevétele során: Név, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási adatok,  Felhasználónév és jelszó

4. Az adatkezelés célja és jogalapja:
Az adatkezelés célja: A felhasználói fiók létrehozása és kezelése. A szolgáltatások nyújtása és teljesítése. Számlázás és pénzügyi tranzakciók lebonyolítása. Ügyfélszolgálati kommunikáció és támogatás. Marketing tevékenységek és hírlevél küldés (hozzájárulás alapján) Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) – Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont) – Jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont) – A Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont) 

5. Adattovábbítás és adatfeldolgozók:
A Szolgáltató az adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben továbbíthatja harmadik fél szolgáltatók (pl. fizetési szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók,) részére. Az adattovábbítás során a Szolgáltató biztosítja, hogy az érintett adatainak védelme megfelelő szintű legyen. 

6. Az érintett jogai:
A felhasználók jogosultak: – Hozzáférni a személyes adataikhoz – Helyesbítést kérni – Törlést kérni – Korlátozni az adatkezelést – Tiltakozni az adatkezelés ellen – Adathordozhatósághoz való jogukat gyakorolni – Hozzájárulásukat bármikor visszavonni E jogok gyakorlásához kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségeken.

7. Adatbiztonság:
A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében, megvédve azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, módosítástól, nyilvánosságra hozataltól vagy megsemmisüléstől.

8. Hozzájárulás:
Az alábbi mező bejelölésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiekben ismertetett módon kezelje az Ön személyes adatait. Hozzájárulok, hogy a Berzsán Eszti Rajziskola személyes adataimat a fentiekben meghatározott célokra kezelje. 

9. Kapcsolatfelvétel és panaszkezelés:
Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségeken.